Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

Referencias legais e control da actividade

Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia (2011)

Mandato Marco da Corporación Radio e Televisión de Galicia

Estatutos da Corporación de Radio e Televisión de Galicia

Criterios reitores da dirección editorial da CRTVG

Actuacións de control da actividade da Corporación RTVG

Lei de Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia (1984)